Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry prowadzone w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
Rejestr zwolnień lekarskich
Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr wypadków uczniów
Rejestr umów zawartych przez szkołę
 
Ewidencje prowadzone w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
Ewidencja i akta osobowe pracowników
Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich
Ewidencja wydanych kart rowerowych
Ewidencja druków ścisłego zarachowania
Ewidencja czasu pracy
 
Księgi prowadzone w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
Księga arkuszy ocen
Księga Rady Pedagogicznej
Księga ewidencji dzieci i młodzieży
Księga uczniów
Księga zastępstw
Księgi inwentarzowe
Księgi rachunkowe
 
Archiwa prowadzone w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
Sprawozdania z organizacji szkoły od 1990 r.
Dokumentacja księgowości od 1990 r.
Teczki osobowe pracowników
Kartoteki wynagrodzeń od 1977 r.
Arkusze ocen 1969/70
Dzienniki szkolne 1996/97
Protokoły Rad Pedagogicznych
Arkusze organizacyjne szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kilichowska
Wprowadził informację: Renata _Ananicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 05.03.2009
Data udostępnienia informacji: 05.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2015 19:49 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
20.09.2015 13:55 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
20.09.2015 12:40 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
04.04.2013 04:40 Aktualizacja treści Mirosław Czudowski
16.06.2010 15:57 Korekta Renata Ananicz