Regulaminy

Regulaminy:
- Regulamin oceniania nauczycieli;
- Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi;
- Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli;
- Regulamin przydziału środków na dopłaty do studiów dla nauczycieli;
- Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi;
- Regulamin wynagradzania;
- Regulamin BHP;
- Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli;
- Regulamin działalności Rady Pedagogicznej;
- Regulamin postępowania w razie wypadku;
- Regulamin organizowania imprez krajoznawczo-turystycznych w Przedszkolu nr 53
- Regulamin określający zasady dożywiania w Przedszkolu nr 53;
- Regulamin boiska szkolnego;
- Regulamin bezpiecznego użytkowania sprzętu ogrodowego;
- Regulamin organizacyjny;
- Regulamin określający sposób i tryb dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu nr 53
- Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro obowiązujący w Przedszkolu nr 53 
- Regulamin zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków czystości
- Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
- Regulamin Funkcjonowania monitoringu w Przedszkolu nr 53
- Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gawron
Wprowadził informację: Justyna Knapińska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Szewczuk
Data wytworzenia informacji: 24.05.2012
Data udostępnienia informacji: 24.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2021 13:30 Aktualizacja treści Urszula Szewczuk
22.02.2021 19:41 Aktualizacja treści Aleksandra Łażycka
07.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Andrzej Łysaczenko
24.05.2012 14:52 Dodanie informacji Justyna Knapińska
24.05.2012 11:08 Dodanie informacji Justyna Knapińska