rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE i ARCHIWAW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 W GDYNI 
·      Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
·      Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
·      Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
·      Rejestr zwolnień lekarskich
·      Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
·      Rejestr zamówień publicznych
·      Rejestr wypadków uczniów
·      Ewidencja i akta osobowe pracowników
·      Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich
·      Ewidencja wydanych kart rowerowych
·      Ewidencja druków ścisłego zarachowania
·      Księga arkuszy ocen
·      Księga Rady Pedagogicznej
·      Księga ewidencji dzieci i młodzieży
·      Księga uczniów
·      Księga zastępstw
·      Ewidencja dowodów księgowych
·      Księgi inwentarzowe
·      Sprawozdania z organizacji szkoły
·      Dokumentacja księgowości
·      Teczki osobowe pracowników
·      Kartoteki wynagrodzeń
·      Arkusze ocen
·      Dzienniki szkolne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Haase
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki
Data wytworzenia informacji: 22.01.2013
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2013 21:45 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki