Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

Rejestry:

  1. Zarządzeń dyrektora
  2. Korespondencji wpływającej i wypływającej
  3. Zwolnień lekarskich
  4. Wynajmu pomieszczeń szkoły
  5. Zamówień publicznych
  6. Wniosków o wszczęcie postępowania na awans zawodowy nauczyciela
  7. Wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
  8. Wypadków uczniów
  9. Wydanych świadectw ukończenia szkoły
10. Wydanych zaświadczeń dla uczniów
11. Wydanych zaświdczeń dla opiekuna prawnego
12. Czynności przetwarzania danych osobowych
13. Incydentów i zagrożeń dot. danych osobowych
14. Zbiorów danych osobowych

Ewidencje:

  1. Dowody księgowe:
      KP
      KW
      dyspozycja wypłaty gotówki
      druki inwentaryzacyjne
  2. Legitymacje szkolne i zaświadczenia
  3. Legitymacje nauczycielskie
  4. Księga arkuszy ocen
  5. Księga uczniów
  6. Księga zastępstw
  7. Księga protokółów Rady Pedagogicznej
  8. Ewidencja pracowników i akta osobowe
  9. Ewidencje czasu pracy pracowników administracji i obsługi

Archiwa:
  1. Akta długoterminowe
  2. Kadry
  3. Uczniowie
  4. Dzienniki lekcyjne
  5. Ogólne dokumenty szkolne
  6. Płace
  7. Dokumentacja finansowo - księgowa
  8. Dokumentacja techniczna szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Tomporowska
Wprowadził informację: Justyna _Wanasz
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Baczewska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2009
Data udostępnienia informacji: 27.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2019 14:34 Aktualizacja treści Hanna Baczewska