AKTY UTWORZENIA

1.      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Gdyni powołana zarządzeniem organizacyjnym z dniem 1. 09. 1948 r.  przez Prezydium Rady Narodowej w Gdańsku.
2.      Na mocy uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 20. 03. 1999 r. powołano Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdyni, w skład którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 im. M. Grzegorzewskiej w Gdyni, -  Gimnazjum Specjalne nr 21 w Gdyni.
3.      Na mocy uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 29.10.2003 r. zmiana nazwy Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdyni na Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
4.      Na mocy uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 25. 02. 2004 r. włączenie: Szkoły Podstawowej nr 38 w Gdyni dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach: Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni oraz Gimnazjum Specjalnego nr 26 w Gdyni dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalach: Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni do Zespołu Szkół  Specjalnych nr 17 w Gdyni.
5.      Na mocy uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 23. 06. 2004 r. powołano Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Gdyni i włączono ją do Zespołu Szkół specjalnych nr 17 w Gdyni.
6.      Na mocy aneksu nr 2 do Organizacji Roku Szkolnego 2008/09 Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni zorganizowano przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem od dnia 22. 09. 2008 r.
7.      Na mocy uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 9. 11. 2008 utworzono Punkt Przedszkolny nr 1 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Tomporowska
Wprowadził informację: Justyna _Wanasz
Data wytworzenia informacji: 16.03.2009
Data udostępnienia informacji: 27.04.2010