Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencje

1. Księga uczniów
2. Ewidencja dzieci z rejonu szkoły
3. Ewidencja akt osobowych
4. Ewidencja urlopów
5. Ewidencja czasu pracy pracowników

Archiwum

1. Arkusze ocen
2. Protokoły Rad Pedagogicznych
3. Księga uczniów
4. Księga dzieci z rejonu szkoły
5. Dzienniki lekcyjne
6. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
7. Akta osobowe pracowników
8. Karty wynagrodzeń pracowników
9. Dokumentacja dat przetargów
10. Arkusze organizacyjne szkoły
11. Księga zarządzeń dyrektora szkoły

Rejestr

1. Chorób zawodowych
2. Wypadków przy pracy
3. Wypadków uczniowskich
4. Dofinansowań obiadów szkolnych
5. Wydanych legitymacji szkolnych
6. Wydanych kart rowerowych
7. Wydanych świadectw i duplikatów
8. Umów zawartych przez szkołę
9. Księgowości syntetycznej i analitycznej
10. Druków ścisłego zarachowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Jankowski
Wprowadził informację: Marek Kołodziej
Ostatnio zmodyfikował: Marek Kołodziej
Data wytworzenia informacji: 27.05.2010
Data udostępnienia informacji: 27.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2018 10:30 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
28.06.2018 09:49 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
04.09.2017 18:00 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
04.09.2017 17:53 Aktualizacja treści Marek Kołodziej
14.02.2016 14:10 Korekta Marek Kołodziej
04.06.2010 17:43 Korekta Marek Kołodziej
29.05.2010 14:44 Korekta Marek Kołodziej
29.05.2010 14:43 Korekta Marek Kołodziej
27.05.2010 14:38 Korekta Marek Kołodziej
27.05.2010 14:36 Dodanie informacji Marek Kołodziej