rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry

W naszej szkole prowadzone są następujące rejestry:

 

1) Rejestr zamówień publicznych

2) Ewidencja zamówień publicznych

3) Rejestr zawieranych umów

4) Ewidencja czasu pracy pracowników

5) Rejestr badań lekarskich pracowników

6) Rejestr podróży służbowych pracowników

7) Rejestr zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze

8) Rejestr świadectw wydanych pracownikom

9) Rejestr legitymacji kolejowych

10) Ewidencja druków ścisłego zarachowania

11) Ewidencja wyposażenia szkoły

12) Rejestr uczniów

13) Rejestr korespondencji

14) Ewidencja zarządzeń Dyrektora

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Rutkowska
Wprowadził informację: Marek Bennich
Data udostępnienia informacji: 19.03.2009