Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone
w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni
 
 • Rejestry :

  - zarządzeń Dyrektora Szkoły
  - korespondencji wpływającej i wychodzącej
  - zwolnień lekarskich
  - wynajmu pomieszczeń szkoły
  - zamówień publicznych
  - wypadków uczniów  
 • Ewidencje:
  - czasu pracy
  - akt osobowych pracowników
  - druków ścisłego zarachowania
  - dowodów księgowych 


Księga arkuszy ocen
Księga Rady Pedagogicznej
Księga uchwał Rady Pedagogicznej
Księga ewidencji dzieci i młodzieży
Księgi inwentarzowe 


Rejestry i ewidencje udostępniane zostaną na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Szwejkowska-Kulpa
Wprowadził informację: Beata _Wróbel
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Ziemann
Data wytworzenia informacji: 10.02.2009
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2018 08:58 Korekta Katarzyna Ziemann
23.04.2018 13:51 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann