Statut


Spis treści:
Preambuła str. 2
Rozdział 1 Słowniczek str. 2
Rozdział 2 Nazwa szkoły str. 2
Rozdział 3 Inne informacje o szkole str. 3
Rozdział 4 Cele i zadania szkoły str. 3
Rozdział 5 Organy szkoły i ich kompetencje str. 8
Rozdział 6 Organizacja szkoły str. 14
Rozdział 7 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły str. 23
Rozdział 8 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami str. 31
Rozdział 9 Uczniowie szkoły str. 32
Rozdział 10 Szkolny System Oceniania str. 39
Rozdział 11 Postanowienia końcowe str. 51

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Stec
Wprowadził informację: Anna Kramarz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kramarz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2017
Data udostępnienia informacji: 19.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2019 19:57 Dodanie informacji Anna Kramarz
14.03.2019 19:56 Aktualizacja treści Anna Kramarz