Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 33 W GDYNI
 
 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora Zespołu
 • Rejestr pieczęci i urzędowych i pieczątek
 • Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr wynajmu pomieszczeń szkoły
 • Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja  i akta osobowe pracowników
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich
 • Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowerowych
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Księga arkuszy ocen
 • Księga Rady Pedagogicznej
 • Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
 • Księga ewidencji dzieci i młodzieży
 • Księga uczniów
 • Księga zastępstw
 • Ewidencja dowodów księgowych
 • Księgi inwentarzowe 
  
ARCHIWUM
 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni prowadzi archiwum od 1965 r oraz posiada dokumentację absolwentów Szkoły Podstawowej nr 15 i Szkoły Podstawowej nr 22.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Stec
Wprowadził informację: Anna Kramarz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kramarz
Data wytworzenia informacji: 04.03.2009
Data udostępnienia informacji: 04.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2013 19:34 Korekta Anna Kramarz
04.03.2013 20:27 Aktualizacja treści Anna Kramarz