Regulaminy

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 W GDYNI 

Regulamin pracy

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Regulamin przyznawania, wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów

Regulamin nagród dla pracowników administracji i obsługi szkoły

Regulamin wynagradzania pracowników

Misja i Wizja

Regulamin rozdziału środków funduszu zdrowotnego

Regulamin przyznawania nagród Dyrektora Szkoły

Regulamin przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Stec
Wprowadził informację: Anna Kramarz
Data wytworzenia informacji: 09.05.2010
Data udostępnienia informacji: 09.05.2010