Status prawny


Szkoła jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez organ prowadzący Gminę Gdynia
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1991r nr 95 poz. 425)


Treść aktu powołania placówki:

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Gdańsku
Kuratorium Okręgu Szkolnego
                                                                                                                        Gdańsk dnia, ................. 1964
ORZECZENIE

w sprawie organizacji Szkoły podstawowej nr. 34 w Gdyni-Redłowie

Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego orzeka niniejszym co następuje:

I.  W Gdyni - Redłowie przy ul. Cylkowskiego nr. organizuje się z dniem 1 września 1964r. szkoła podstawowa, do której obwodu włączone zostają:

ulice: 1/ batalionów Chłopskich, 2/ Redłowska, 3/ Skośna, 4 Stoczniowa, 5/ Bohaterów Starówki Warszawskiej, 6/ Szarych szeregów, 7/Powstańców Wielkopolskich, 8/ Powstania Śląskiego, 9/ Powstania Warszawskiego, 10/Cylkowskiego, 11/Kaczewska, 12/Dzierżyńskiego, 13/Kopernika /od ul. Okrętowej nr. 1-34/, 14/powstania Chłopskiego, 15/Wiosny ludów i 16/obrońców Cytadeli, Lanoty

II. Orzeczenie niniejsze należy podać do wiadomości wszystkim mieszkańcom zamieszkałym w obwodzie szkolnym określonym niniejszym orzeczeniem.

Otrzymali:
1/ Wydział Oświaty w Gdyni
2/ Kierownik Szkoły nr 34
3/ a/a

                                                                                                                        Kurator Okręgu Szkolnego
                                                                                                                                   Gdańskiego
                                                                                                                            mgr Franciszek Trnka

 Skan aktu utworzenia placówki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 11.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2016 12:42 Dodanie informacji Sylwia Kassin
19.03.2013 15:07 Korekta Sylwia Kassin
13.03.2013 09:22 Korekta Sylwia Kassin
11.03.2013 10:28 Dodanie informacji Sylwia Kassin
11.03.2013 09:40 Dodanie informacji Sylwia Kassin