Rejestry, ewidencje, archiwa

PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE

➔ Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły
➔ Księga protokołów Rady Pedagogicznej
➔ Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
➔ Projekty organizacyjne szkoły
➔ Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
➔ Ewidencja druków ścisłego zarachowania
➔ Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
➔ Ewidencja sprawozdań statystycznych
➔ Księga kontroli
➔ Księga ewidencji dzieci i młodzieży
➔ Księga ewidencji uczniów
➔ Ewidencja realizacji obowiązku szkolnego
➔ Ewidencja wydawanych legitymacji szkolnych
➔ Ewidencja wydawanych kart rowerowych
➔ Rejestr wypadków uczniów
➔ Rejestr wydawanych świadectw,
➔ Wydanych świadectw ukończenia szkoły
➔ Ewidencja i akta osobowe pracowników
➔ Ewidencja wydawanych legitymacji nauczycielskich
➔ Rejestr wydawanych legitymacji
ubezpieczeniowych
➔ Ewidencja czasu pracy
➔ Rejestr zwolnień lekarskich
➔ Rejestr wypadków przy pracy
➔ Księga zastępstw
➔ Rejestr wydanych aktów nadania stopnia
nauczyciela kontraktowego
➔ Ewidencja dowodów księgowych
➔ Księgi inwentarzowe
➔ Rejestr wynajmu pomieszczeń szkoły
➔ Rejestr zamówień publicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 03.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2013 15:09 Korekta Sylwia Kassin
19.03.2013 15:06 Korekta Sylwia Kassin
13.03.2013 09:12 Korekta Sylwia Kassin