Rejestry, Ewidencje, Archiwa


 

REJESTRY I EWIDENCJE W SP 18 W GDYNI 
 • ·     Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
 • ·     Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
 • ·     Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • ·     Rejestr zwolnień lekarskich
 • ·     Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • ·     Rejestr zamówień publicznych
 • ·     Rejestr wypadków uczniów
 • ·     Ewidencja i akta osobowe pracowników
 • ·     Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich
 • ·     Ewidencja wydanych kart rowerowych
 • ·     Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • ·     Księga arkuszy ocen
 • ·     Księga Rady Pedagogicznej
 • ·     Księga ewidencji dzieci i młodzieży
 • ·     Księga uczniów
 • ·     Księga zastępstw
 • ·     Ewidencja dowodów księgowych
 • ·     Księgi inwentarzowe
ARCHIWA W SP 18 W GDYNI 
 • ·     Sprawozdania z organizacji szkoły od 1990
 • ·     Dokumentacja księgowości od 1994
 • ·     Teczki osobowe pracowników
 • ·     Kartoteki wynagrodzeń od 1970
 • ·     Arkusze ocen
 • ·     Dzienniki szkolne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eliza Zaborowska - Kempa
Wprowadził informację: Barbara Sarnacka
Ostatnio zmodyfikował: Anna Piwowska
Data wytworzenia informacji: 17.05.2010
Data udostępnienia informacji: 02.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2017 19:06 Korekta Anna Piwowska
22.09.2017 19:05 Korekta Anna Piwowska
20.05.2010 11:36 Aktualizacja treści Barbara Sarnacka
18.05.2010 11:35 Aktualizacja treści Barbara Sarnacka
17.05.2010 10:47 Aktualizacja treści Barbara Sarnacka
17.05.2010 10:47 Aktualizacja treści Barbara Sarnacka