REJESTRY, EWIDENCJE, KSIĘGI

REJESTRY

-         Rejestr zarządzeń Dyrektora,

-         Rejestr pieczątek i pieczęci urzędowych,

-         Rejestr zwolnień lekarskich,

-         Rejestr wypadków uczniów,

-         Rejestr zakupu i wydawanych biletów ZKM,

-         Rejestr zakupu i wydawanych  znaczków pocztowych,

-         Rejestr faktur,

-         Rejestr wydanych zezwoleń na wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole,

-         Rejestr wydanych odroczeń o realizacji obowiązku szkolnego

                      -         Rejestr wydawanej odzieży roboczej

EWIDENCJE

-         ewidencja wydawanych legitymacji szkolnych

-         rozliczenie wydawanych świadectw (księga druków ścisłego zarachowania),

-         ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,

-         ewidencja wydanych kart rowerowych (księga druków ścisłego zarachowania)

-         ewidencja rozchodu druków kasowych: czeki, KP,KW, kwitariusze przychodów (księga druków ścisłego 
   zarachowania)

-         ewidencja wydanych legitymacji pracowniczych (księga druków ścisłego zarachowania),

-         ewidencja czasu pracy,

                      -          ewidencja akt osobowych

KSIĘGI

-         księga ewidencji dzieci,

-         księga uczniów,

-         księga arkuszy ocen,

-         książka kontroli,

                      -         księga protokołów Rad Pedagogicznych


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 25.04.2010
Data udostępnienia informacji: 25.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2013 10:34 Aktualizacja treści Ewa Malottke