Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje w SSP nr 23 w Gdyni

 

-  Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

-  Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek,

-  Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej,

-  Rejestr zwolnień lekarskich,

-  Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych,

-  Rejestr zamówień publicznych,

-  Rejestr wypadków uczniów,

-  Rejestr wypadków przy pracy,

-  Akta osobowe pracowników,

-  Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich,

-  Ewidencja wydanych kart rowerowych,

-  Ewidencja druków ścisłego zarachowania,

-  Księga arkuszy ocen,

-  Księga Rady Pedagogicznej,

-  Księga Ewidencji dzieci i młodzieży,

-  Księga uczniów,

-  Księga zastępstw,

-  Ewidencja dowodów księgowych,

-  Księgi inwentarzowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Regina Hetak
Wprowadził informację: Ewa Matysiuk
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009