Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje  i archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE W SP 26 W GDYNI

¨        Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły;

¨        Księga Rady Pedagogicznej

¨        Księga Uczniów

¨        Księga Zastępstw

¨        Księga Arkuszy Ocen

¨        Księga ewidencji dzieci i młodzieży

¨        Ewidencja wydanych kart rowerowych

¨        Rejestr wypadków uczniów

¨        Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek

¨        Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej

¨        Rejestr zwolnień lekarskich

¨        Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych

¨        Rejestr zamówień publicznych

¨        Ewidencja i akta osobowe pracowników

¨        Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich

¨        Ewidencja druków ścisłego zarachowania

¨        Ewidencja dowodów księgowych

¨        Księgi inwentarzowe

 

ARCHIWA W  SP 26 W GDYNI

*           Protokoły Rady Pedagogicznej od roku 1982

*           Dokumentacja księgowości od  roku 1960

*           Teczki osobowe pracowników od roku 1973

*           Kartoteki wynagrodzeń od 1960

*           Arkusze ocen od roku szk. 1945 / 1946

*           Dzienniki szkolne od rocznika 1988 / 1989

*           Dokumentacja Rady Rodziców od roku szk. 1976 / 1977

*           Dowody księgowe od roku 1992

*           Kartoteki szkolne od roku 1993

*           Fundusz Socjalny od roku 1997

*           Księgi inwentarzowe od roku 1960

*           Inwentaryzacje od roku 1980

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Alina Bieńko
Data udostępnienia informacji: 09.03.2009