Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry prowadzone w Gimnazjum nr 11 w Gdyni:

- zarządzeń dyrektora szkoły,
- korespondencji wpływającej i wychodzącej,
- zwolnień lekarskich,
- wynajmu pomieszczeń szkoły,
- wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych,
- zamówień publicznych,
- wypadków uczniów,
- wydanych świadectw ukończenia szkoły.

Ewidencje:

- druków ścisłego zarachowania,
- dowodów księgowych,
- ksiąg inwentarzowych,
- czasu pracy,
- pracowników i ich akt osobowych,
- wydanych legitymacji szkolnych,
- wydanych legitymacji nauczycielskich,
- wydanych kart rowerowych,

Księga kontroli,

Księga arkuszy ocen,

Księga protokołów Rady Pedagogicznej,

Księga uchwał Rady Pedagogicznej,

Księga ewidencji dzieci i młodzieży,

Księga uczniów,

Księga zastępstw.

Archiwa:

- arkusze ocen Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdyni od roku szkolnego 1961/1962,
- arkusze ocen Gimnazjum nr 11 w Gdyni od urodzonych w 1985 roku,
- teczki osobowe pracowników od 1961 roku,
- kartoteki wynagrodzeń od 1961 roku,
- dokumentacja księgowości,
- sprawozdania z organizacji szkoły,
- dzienniki szkolne (ostatnie 5 lat),
- kroniki szkolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 25.03.2010
Data udostępnienia informacji: 25.03.2010