Rejestry, Ewidencje, Archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE W SP 13 W GDYNI 

·      Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły

·      Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej

·      Rejestr zwolnień lekarskich

·      Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych

·      Rejestr zamówień publicznych

·      Rejestr wypadków uczniów

·      Ewidencja i akta osobowe pracowników

·      Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich

·      Ewidencja wydanych kart rowerowych

·      Ewidencja druków ścisłego zarachowania

·      Księgi arkuszy ocen

·      Księga Rady Pedagogicznej

·      Księgi ewidencji dzieci i młodzieży

·      Księga uczniów

·      Księga zastępstw

·      Ewidencja dowodów księgowych

·      Księgi inwentarzowe

ARCHIWA W SP 13 W GDYNI 

·      Dokumentacja księgowości

·      Teczki osobowe pracowników

·      Kartoteki wynagrodzeń

·      Księgi arkuszy ocen

·      Dzienniki szkolne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Matulewicz
Wprowadził informację: Monika _Michalak
Ostatnio zmodyfikował: Monika _Michalak
Data wytworzenia informacji: 13.10.2010
Data udostępnienia informacji: 13.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2012 14:37 Korekta Monika _Michalak
13.10.2010 09:14 Dodanie informacji Monika _Michalak