Rejestry

Rejestry  prowadzone w Szkole Podstawowej nr 8w Gdyni


  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły
  • Pieczęci i urzędowych i pieczątek
  • Korespondencji wpływającej i wychodzącej
  • Zwolnień lekarskich
  • Osób zwolnionych
  • Wynajmu pomieszczeń szkoły
  • Wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
  • Zamówień publicznych
  • Wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
  • Wypadków uczniów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Jolanta Wawryszuk
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020