Regulaminy

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE:
 
.         Regulamin pracy
·         Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich.
·         Regulamin bezpiecznego zachowania się uczniów w czasie przerw.
·         Regulamin wypożyczalni biblioteki szkolnej.
·         Regulamin czytelni szkolnej.
·         Regulamin użytkowania sprzętu audiowizualnego w czytelni.
·         Regulamin świetlicy szkolnej
·         Regulamin stołówki szkolnej.
·         Regulamin sali gimnastycznej.
·         Regulamin obiektów sportowych.
·         Regulamin pracowni komputerowej.
·         Regulamin pracowni przyrodniczej.
·         Regulamin wycieczek.
·         Regulamin ferii

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Jolanta Wawryszuk
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Wawryszuk
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2020 19:02 Korekta Jolanta Wawryszuk