Rejestry, Ewidencje, Księgi

Rejestry:

- Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
- Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
- Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
- Rejestr zwolnień lekarskich
- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr wypadków uczniów
- Rejestr umów zawartych przez szkołę

Ewidencje:

- Ewidencja i akta osobowe pracowników
- Ewidencja wydanych kart rowerowych
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja czasu pracy

Księgi:

- Księga arkuszy ocen
- Księga ewidencji dzieci i młodzieży
- Księga uczniów
- Księga zastępstw
- Księgi inwentarzowe
- Księgi rachunkowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Dąbkowski
Wprowadził informację: Jacek _Depta
Ostatnio zmodyfikował: Jacek _Depta
Data wytworzenia informacji: 11.03.2013
Data udostępnienia informacji: 11.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2013 11:37 Korekta Jacek _Depta
11.03.2013 11:36 Korekta Jacek _Depta
11.03.2013 11:32 Korekta Jacek _Depta
11.03.2013 11:31 Aktualizacja treści Jacek _Depta
11.03.2013 11:29 Aktualizacja treści Jacek _Depta
11.03.2013 11:28 Aktualizacja treści Jacek _Depta
11.03.2013 11:25 Dodanie informacji Jacek _Depta