Ewidencje

EWIDENCJE
-    Dowodów księgowych,
-    Księgi inwentarzowe,
-    Czasu pracy,
-    List obecności pracowników niepedagogicznych,
-    Wyjść służbowych w godzinach pracy,
-     Księgi arkuszy ocen,
-     Księgi protokołów egzaminu dojrzałości,
-     Protokolarz Zespołu Kierowniczego,
-     Protokolarz Rady Pedagogicznej,
-     Księga uczniów,
-     Księga zastępstw,
-     Księga wieloletnich zarządzeń,
-     Księga zarządzeń ZSM obowiązująca w danym roku szkolnym, 
-     Akta osobowe pracowników   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Miłosz
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 12.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2012 13:47 Korekta Monika Luks
12.10.2012 13:38 Dodanie informacji Monika Luks