rejestry, ewidencje, archiwa 2009

REJESTRY:
1. SEKRETARIAT
• rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
• rejestr wydanych legitymacji uczniowskich
• książka kontroli zewnętrznych
2. KSIĘGOWOŚĆ
• rejestr umów z firmami
• rejestr umów o wynajem
• rejestr list płac
3. KADRY
• rejestr nagród pracowników
4. INSPEKTOR BHP
• rejestr wypadków uczniów
• rejestr wypadków przy pracy
• rejestr chorób zawodowych
• rejestr szkoleń bhp
5. DYREKTOR ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
• książka kontroli Sanepid

EWIDENCJE:
1. SEKRETARIAT
• ewidencja uczniów ZSAE
• ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
• ewidencja druków ścisłego zarachowania
• księga kontroli
• ewidencja odzieży roboczej
2. KSIĘGOWOŚĆ
• ewidencja dowodów księgowych
• ewidencja środków trwałych
• ewidencja kart wynagrodzeń
• ewidencja odprowadzeń składek ZUS pracowników
• ewidencja deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4
• księgi inwentarzowe
3. KADRY
• ewidencja osobowa
• ewidencja wydanych aktów nadania nauczyciela kontraktowego
• ewidencja urlopów pracowniczych
• ewidencja zwolnień lekarskich
• ewidencja legitymacji pracowników
• ewidencja czasu pracy pracowników administracyjnych
• ewidencja czasu pracy pracowników obsługi i harmonogramy
• ewidencja licencji
4. WICEDYREKTOR
• księga zastępstw
• protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

ARCHIWA:
• sprawozdania z organizacji szkoły
• protokoły posiedzeń rady pedagogicznej
• protokoły klasyfikacji uczniów
• arkusze ocen
• dzienniki szkolne
• dokumentacja księgowa
• zamówienia publiczne - remonty
• umowy najmu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Anna _Wieczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Anna _Wieczyńska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2009
Data udostępnienia informacji: 17.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2012 09:28 Korekta Anna _Wieczyńska
28.10.2012 09:27 Korekta Anna _Wieczyńska