Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194.


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Nodzyńska kontakt: iod.edu@gdynia.pl


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  przepisami o ochronie danych osobowych  wyłącznie w  celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Podającemu dane przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych w  formie papierowej oraz elektronicznej.


Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych (81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Ostatnio zmodyfikował: Monika Borkowska
Data wytworzenia informacji: 25.05.2018
Data udostępnienia informacji: 25.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2019 08:25 Aktualizacja treści Monika Borkowska
10.06.2019 08:24 Aktualizacja treści Monika Borkowska
25.05.2018 06:58 Dodanie informacji Marcin Rożniecki