Klauzula informacyjna i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych jest Pani Barbara Matczyńska-Zatarska e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl   

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych  wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Podającemu dane przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Grzenkowicz
Data wytworzenia informacji: 25.05.2018
Data udostępnienia informacji: 25.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2022 20:18 Aktualizacja treści Małgorzata Grzenkowicz
10.07.2022 12:30 Aktualizacja treści Małgorzata Grzenkowicz
04.11.2021 21:56 Korekta Małgorzata Grzenkowicz
04.11.2021 21:52 Korekta Małgorzata Grzenkowicz
26.10.2021 20:39 Korekta Monika Borkowska
26.10.2021 20:38 Korekta Monika Borkowska
26.10.2021 20:38 Aktualizacja treści Monika Borkowska
10.06.2019 08:25 Aktualizacja treści Monika Borkowska
10.06.2019 08:24 Aktualizacja treści Monika Borkowska
25.05.2018 06:58 Dodanie informacji Marcin Rożniecki