Organizacja, kontakt

Działy i sekcje Laboratorium Innowacji Społecznych


Dział Inwestycji

Przygotowanie i realizacja działań inwestycyjnych oraz koordynacja zadań inwestycyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni.
Kontakt:
Maciej Warszakowski
e-mail: m.warszakowski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 17

W ramach Działu Inwestycji funkconują następujące sekcje:
Sekcja Użytkownika
Wypracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie partycypacyjnego modelu realizacji przedsięwzięć.
Kontakt:
Barbara Marchwicka
e-mail: b.marchwicka@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 04

Sekcja Rozwiązań Projektowych
Opracowywanie rozwiązań koncepcyjnych, przedprojektowych i projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych, opracowywanie wytycznych dla zlecanych zadań, nadzór nad jakością  wykonywanej dokumentacji projektowej, współpraca z nadzorem autorskim i inwestorskim na etapie poszczególnych zadań , współpraca przy opracowywaniu SIWZ, udział w procesach konsultacyjnych.
Kontakt:
Bianka Witkowska
e-mail: b.witkowska@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 07

Sekcja Formalno - Prawna
Zapewnienie formalno - prawnej obsługi procesu  inwestycyjnego (w tym współpraca z wykonawcą robót i nadzorem inwestorskim) oraz zawartych umów.
Kontakt:
Maciej Warszakowski
e-mail: m.warszakowski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 17

Sekcja Gminnego Programu Rewitalizacji
Operacyjna koordynacja procesu rewitalizacji w Gdyni, m.in poprzez koordynację prac Komitetu Rewitalizacji.
Kontakt:

Agnieszka Jurecka-Fryzowska
e-mail: a.jurecka@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 04

Dział Przestrzeni Społecznych
Sieć centrów sąsiedzkich – przestrzenie realizacji pomysłów i zainteresowań współtworzone przez mieszkańców i mieszkanki, gdyńskie instytucje i organizacje.

Kontakt:
Małgorzata Zaworska - koordynatorka Przystani Chylońska 237 m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 30

Mateusz Plata - koordynator Przystani Lipowa 15 m.plata@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 27

Jolanta Urbańska - koordynatorka Przystani Opata Hackiego 33
j.urbanska@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 31

Joanna Pytel - koordynatorka Przystani Śmidowicza 49
j.pytel@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 25

Martyna Olzacka - koordynatorka Wymiennikowni 
m.olzacka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl
tel. 58 663 12 55 | 727 504 020

Dział Diagnoz i Partycypacji
Tworzenie, wdrażanie, upowszechnianie i analiza mechanizmów umożliwiających mieszkańcom współdecydowanie o rozwoju miasta. Koordynacja Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie konsultacji społecznych i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Kontakt:
Marta Wieczorek
e-mail: m.wieczorek@lis.gdynia.plkonsultacje@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 08

Dział Projektów
Planowanie i projektowanie działań nakierowanych na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć realizowanych przez gdyński samorząd w ramach LIS – zwłaszcza dotyczących rozwijania innowacyjności, tworzenia rozwiązań do wprowadzania zmian, partycypacji, wymiany wiedzy i budowania sieci współpracy (w tym międzynarodowych), rozwijanie potencjału lokalnych społeczności, testowania i wdrażania rozwiązań na rzecz osób wykluczonych społecznie, realizacji procesów inwestycyjnych umożliwiających wdrażanie tychże zadań w szczególności poprzez:
Kontakt:
Katarzyna Ziemann
e-mail: k.ziemann@lis.gdynia.pl
tel.: 58 727 39 12

W ramach Działu Projektów funkcjonują  następujące Sekcje:

Sekcja Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Rozwijanie aktywności obywatelskiej i włączenia społecznego wśród wykluczonych społecznie oraz zagrożonych ubóstwem mieszkańców Gdyni.
Kontakt:
Beata Prusak
e-mail: b.prusak@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 24

Sekcja Rozwoju Usług Społecznych
Inicjowanie współpracy partnerskiej na rzecz budowania trwałych mechanizmów systemowego rozwoju usług społecznych w Gdyni – z instytucjami i organizacji pozarządowymi, w ramach Sieci Pracy ze Społecznością To Tu (SPOT) oraz rozwijanie miejsc świadczenia usług społecznych przez placówki wsparcia dziennego (działające lokalnie) oraz utworzone Centrum Usług Społecznych, z wykorzystaniem elementów animacji środowiskowej i wolontariatu.
Kontakt:
Bożena Dołkowska
e-mail: b.dolkowska@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 22

Sekcja Rewitalizacji Społecznej
Prowadzenie działań i współpracy partnerskiej na rzecz budowania trwałych mechanizmów rozwijania usług społecznych w Gdyni i kompleksowej oferty społecznej na obszarach rewitalizacji oraz rozwijanie aktywności i budowanie kapitału społecznego wśród wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem mieszkańców i mieszkanek Gdyni z obszarów objętych odziaływaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.
Kontakt:
Bożena Dołkowska
e-mail: b.dolkowska@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 22

Sekcja Inkubatora Innowacji Społecznych
Poszukiwanie, wspieranie w rozwoju oraz upowszechnienie innowacji społecznych; wdrażanie modelu inkubowania innowacji społecznych – praca z potencjalnymi innowatorami i ich pomysłami.
Kontakt:
Anna Ratajczak
e-mail: a.ratajczak@lis.gdynia.pl
tel.: 58 727 39 22

Dział UrbanLab
Wdrażanie programu nakierowanego na wypracowywanie rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni, tworzenie przestrzeni ideowej i fizycznej do współdziałania przedstawicieli struktur miejskich, mieszkańców, ekspertów.
Kontakt:
Joanna Krukowska
e-mail: j.krukowska@lis.gdynia.pl
tel.: 58 727 39 16

Dział Zarządzania Kadrami i Współpracy
Całokształt spraw związanych z polityką personalną i płacową LIS oraz kompleksowe wdrażanie oraz nadzór nad realizacją polityki zarządczej.
W ramach Działu Zarządzania Kadrami i Współpracy funkcjonują następujące sekcje:

Sekcja Kadr
Realizacja polityki personalnej LIS.  
Kontakt:
Beata Kałan
e-mail: b.kalan@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 26

Sekcja Płac
Realizacja polityki płacowej LIS.  
Kontakt:
Wioletta Szwaracka-Burak
e-mail: w.szwaracka@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 26

Sekcja Rozwoju i Współpracy 
Kompleksowe wdrażanie polityki zarządczej.
Kontakt:
Katarzyna Towpasz
e-mail: k.towpasz@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 26

Główny Księgowy, Dział Księgowości
Finanse i budżet Laboratorium Innowacji Społecznych.
Kontakt:
Bożena Kościuszko - Panek
e-mail: b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 13

Dział Zamówień Publicznych
Planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie prawidłowości procesu udzielania zamówień publicznych.
Kontakt:
Agnieszka Nadziejko
e-mail: a.nadziejko@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 18

Dział Administracji
Organizacja przestrzeni do pracy dla wszystkich działów.
Kontakt:
Iwona Alukonis
e-mail: i.alukonis@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 28

Dział Komunikacji
Informowanie na temat działań Laboratorium, współpraca komunikacyjna z mieszkańcami, mediami i partnerami realizowanych projektów.
Kontakt:
Aleksandra Dylejko
e-mail: a.dylejko@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 09


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Towpasz
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2021 14:38 Aktualizacja treści Katarzyna Towpasz
28.12.2020 11:37 Aktualizacja treści Anna Jarosz
28.12.2020 09:43 Aktualizacja treści Anna Jarosz
24.09.2020 14:33 Aktualizacja treści Anna Jarosz
22.09.2020 15:02 Aktualizacja treści Anna Jarosz
22.09.2020 14:43 Aktualizacja treści Anna Jarosz
22.09.2020 14:41 Aktualizacja treści Anna Jarosz
21.04.2020 08:46 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.04.2020 09:42 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
20.03.2020 11:36 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
19.03.2020 15:56 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
23.01.2020 14:12 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.10.2019 08:50 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.10.2019 08:47 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
17.10.2019 15:04 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 11:35 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
02.08.2019 11:39 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.06.2019 09:03 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
21.05.2019 13:48 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
29.03.2019 13:57 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
28.03.2019 10:52 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.12.2018 13:44 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
20.08.2018 11:21 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
10.08.2018 09:51 Korekta Łukasz Kierznikiewicz
10.08.2018 09:50 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz
04.07.2018 15:26 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 15:25 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 15:13 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 13:48 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
01.12.2017 11:32 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:16 Korekta Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:14 Korekta Aleksandra Dylejko