Organizacja, kontakt

Działy i sekcje Laboratorium Innowacji Społecznych


Dział Inwestycji

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem istotnych aspektów społecznych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju problematycznych obszarów.
Kontakt:
Maciej Warszakowski
Zastępca Dyrektora
e-mail: m.warszakowski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 17

W ramach Działu Inwestycji funkconują następujące sekcje:
Sekcja Użytkownika
Wypracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie partycypacyjnego modelu realizacji przedsięwzięć.
Kontakt:
Barbara Marchwicka
Kierownik Sekcji
e-mail: b.marchwicka@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 04

Sekcja Rozwiązań Projektowych
Opracowywanie rozwiązań koncepcyjnych, przedprojektowych i projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych, opracowywanie wytycznych dla zlecanych zadań, nadzór nad jakością  wykonywanej dokumentacji projektowej, współpraca z nadzorem autorskim i inwestorskim na etapie poszczególnych zadań , współpraca przy opracowywaniu SIWZ, udział w procesach konsultacyjnych.
Kontakt:
Bianka Witkowska
Kierownik Sekcji
e-mail: b.witkowska@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 07

Sekcja Formalno - Prawna
Zapewnienie formalno - prawnej obsługi procesu inwestycyjnego (w tym współpraca z wykonawcą robót i nadzorem inwestorskim) oraz zawartych umów.
Kontakt:
Maciej Warszakowski
Zastępca Dyrektora
e-mail: m.warszakowski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 17

Sekcja Gminnego Programu Rewitalizacji
Operacyjna koordynacja procesu rewitalizacji w Gdyni, m.in poprzez koordynację prac Komitetu Rewitalizacji.
Kontakt:

Agnieszka Jurecka-Fryzowska
Kierownik Sekcji
e-mail: a.jurecka@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 04

Dział Przestrzeni Społecznych
Całokształt spraw związanych z rozwojem lokalnych potencjałów i przestrzeni społecznych w dzielnicach poprzez zarządzanie przestrzeniami - miejscami i ich programem.
Kontakt:
Dobrosława Korczyńska-Partyka
Kierownik Działu
e-mail: d.korczynska@lis.gdynia.pl

Dział Diagnoz i Partycypacji
Tworzenie, wdrażanie, upowszechnianie i analiza mechanizmów umożliwiających mieszkańcom współdecydowanie o rozwoju miasta. Koordynacja Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie konsultacji społecznych i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Kontakt:
Magdalena Warmowska
Kierownik Działu
e-mail: bo@gdynia.pl
tel. 58 727 39 10


Dział ds. Rewitalizacji Społecznej
Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gdyni w zakresie rewitalizacji społecznej, prowadzenie działań i współpracy partnerskiej na rzecz budowania trwałych mechanizmów, integracji, aktywizacji społeczno-zawodowej i rozwijania usług społecznych w Gdyni, współtworzenie programu Gdynia OdNowa oraz marki Gdynia OdNowa.
Kontakt:
e-mail: pracownia@lis.gdynia.pl  
tel. 58 727 39 24

Dział Wymiennikowni
Rozwijanie oferty skierowanej na budowanie aktywnych postaw młodzieży i pokazywanie dobrych praktyk
edukacji rówieśniczej.
Kontakt:
Martyna Winnicka
Kierownik Działu
e-mail: m.winnicka@lis.gdynia.pl 

Dział UrbanLab
Wdrażanie programu nakierowanego na wypracowywanie rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni, tworzenie przestrzeni ideowej i fizycznej do współdziałania przedstawicieli struktur miejskich, mieszkańców, ekspertów.
Kontakt:
e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl
tel.: 58 727 39 16

Dział Organizacji 
Całokształt spraw związanych z kompleksowym wdrażaniem i nadzorem realizacji polityki zarządczej w Laboratorium Innowacji Społecznych.
Kontakt:
Danuta Sobieniecka
Kierownik Działu
e-mail: d.sobieniecka@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 05
 

Dział Księgowości
Finanse, płace i budżet Laboratorium Innowacji Społecznych.
Kontakt:
Ewa Król
Główny Księgowy
e-mail: e.krol@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 22

Dział Zamówień Publicznych
Planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie prawidłowości procesu udzielania zamówień publicznych w Laboratorium Innowacji Społecznych.
Kontakt:
Agnieszka Nadziejko
Kierownik Działu
e-mail: a.nadziejko@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 18

Dział Administracji
Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą administracyjną jednostki oraz administrowaniem nieruchomościami Laboratorium Innowacji Społecznych.
Kontakt:
e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 01

Dział Komunikacji
Wypracowywanie oraz wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej dla marki Laboratorium Innowacji Społecznych oraz ogólnomiejskich programów realizowanych przez Laboratorium.
Kontakt:
Aleksandra Dylejko
Kierownik Działu
e-mail: a.dylejko@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 09Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2023 14:56 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
07.06.2023 14:51 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
16.09.2022 10:09 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
27.05.2022 13:01 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
19.04.2022 14:46 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
18.02.2022 10:26 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
18.02.2022 10:24 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
26.01.2022 09:16 Aktualizacja treści Katarzyna Sikora
26.01.2022 09:11 Aktualizacja treści Katarzyna Sikora
08.11.2021 09:31 Aktualizacja treści Grzegorz Dziewięcin
26.10.2021 10:35 Aktualizacja treści Grzegorz Dziewięcin
01.09.2021 12:39 Aktualizacja treści Grzegorz Dziewięcin
23.08.2021 14:16 Aktualizacja treści Grzegorz Dziewięcin
01.06.2021 09:09 Aktualizacja treści Katarzyna Towpasz
05.01.2021 14:38 Aktualizacja treści Katarzyna Towpasz
28.12.2020 11:37 Aktualizacja treści Anna Jarosz
28.12.2020 09:43 Aktualizacja treści Anna Jarosz
24.09.2020 14:33 Aktualizacja treści Anna Jarosz
22.09.2020 15:02 Aktualizacja treści Anna Jarosz
22.09.2020 14:43 Aktualizacja treści Anna Jarosz
22.09.2020 14:41 Aktualizacja treści Anna Jarosz
21.04.2020 08:46 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.04.2020 09:42 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
20.03.2020 11:36 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
19.03.2020 15:56 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
23.01.2020 14:12 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.10.2019 08:50 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.10.2019 08:47 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
17.10.2019 15:04 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 11:35 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
02.08.2019 11:39 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.06.2019 09:03 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
21.05.2019 13:48 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
29.03.2019 13:57 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
28.03.2019 10:52 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.12.2018 13:44 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
20.08.2018 11:21 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
10.08.2018 09:51 Korekta Łukasz Kierznikiewicz
10.08.2018 09:50 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz
04.07.2018 15:26 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 15:25 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 15:13 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 13:48 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
01.12.2017 11:32 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:16 Korekta Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:14 Korekta Aleksandra Dylejko