Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych i Inspektor Danych Osobowych w LIS
Laboratorium Innowacji Społecznych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w zakresie ochrony danych osobowych informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 01, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Jacek Zgutczyński, tel. 58 727 39 01, mail: iod@lis.gdynia.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zadań ustawowych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. a, b, g – Rozporządzenia.
2. Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji Społecznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może skutkować brakiem możliwości wykonania uprawnienia i/lub realizacji działania, o które Państwo wnioskowaliście.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2020 09:02 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:01 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 09:01 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
06.03.2020 08:59 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.10.2019 11:37 Dodanie informacji Ewa Gozdalik