Samodzielny Referat ds. Komunikacji Rowerowej

  • prowadzenie spraw związanych z rozwojem i bieżącym utrzymanie dróg rowerowych,
  • inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Gdyni
  • zgłaszanie wniosków do planu budżetu Miasta na rozwój komunikacji rowerowej
  • akceptacja projektów budowalnych i projektów organizacji ruchu uzgadnianych w tut. Zarządzie pod kątem rozwiązań rowerowych,
  • zgłaszanie uwag i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz ruchu rowerowego
  • koordynacja współpracy pomiędzy wszystkimi merytorycznymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie komunikacji rowerowej
  • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. Komunikacji Rowerowej w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej dla Miasta Gdyni, udział w pracach Gdyńskiej Rady Rowerowej
  • prowadzenie ewidencji, statystyk i wykazów dot. dróg rowerowych w Gdyni
  • udział w odbiorach elementów infrastruktury rowerowej
 
Kierownik Zespołu: Jakub Furkal
tel: 58 761 20 35
rower@zdiz.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Karmoliński
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2020 12:31 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
09.05.2019 15:24 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński