Samodzielny Referat Zieleni i Estetyzacji Miasta

  • utrzymanie miejskich terenów zieleni i drzewostanu;
  • współpraca z Wydziałem Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta w zakresie polityki miasta dotyczącej ochrony i kształtowania zieleni miejskiej (zezwolenia na wycinkę, planowanie nasadzeń, zadrzewianie miasta, kontrola nasadzeń rekompensujących na terenach będących w utrzymaniu ZDiZ);
  • inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie estetyzacji miasta;
  • udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne;
  • opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni.

Kierownik Referatu: Karolina Knapik
Tel. 58 761 20 70,  pokój  424

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Wyszyńska
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2021 13:36 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 13:06 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
08.04.2020 12:21 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
10.09.2018 08:34 Aktualizacja treści Dariusz Witt