Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury

 • Utrzymanie, przebudowa i budowa terenów zieleni miejskiej;
 • Utrzymanie drzewostanu miejskiego;
 • Wyposażanie terenów zieleni w elementy małej architektury – ławki, donice;
 • Współpraca z Wydziałem Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta w zakresie polityki miasta dotyczącej ochrony i kształtowania zieleni miejskiej;
 • Współpraca z Radami Dzielnic, Strażą Miejską, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji i innymi jednostkami Urzędu Miasta Gdyni w zakresie działania Referatu;
 • Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie estetyzacji miasta;
 • Opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni;
 • Udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne;
 • Budowa i utrzymanie placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych znajdujących się w zarządzie ZDiZ;
 • Budowa i utrzymanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej;
 • Eksploatacja szaletów publicznych;
 • Utrzymanie studni publicznych i poidełek;
 • Utrzymanie i bieżąca konserwacja mola w Orłowie;
 • Bieżące utrzymanie i remonty pomników, mastów filagowych oraz flagowanie miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2022 10:47 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
31.08.2021 13:36 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 13:06 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
08.04.2020 12:21 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
10.09.2018 08:34 Aktualizacja treści Dariusz Witt