Samodzielny Referat Zajęć Pasa Drogowego


  • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar z tym związanym;
  • oddawanie pasa drogowego dróg publicznych w najem, dzierżawę lub użyczenie zgodnie z art. 22 ust. 2, ust. 2 a i ust. 2 c ustawy o drogach publicznych;orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
  • wyznaczanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych;
  • prowadzenie rejestru pojazdów Gdyńskiego Transportu Osób z Niepełnosprawnością uprawnionych do poruszania się buspasami;
  • prowadzenie rejestru i wydawanie identyfikatorów na wjazd do stref ograniczonego ruchu;
  • wprowadzanie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu i wyznaczanie objazdów - w nagłym przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych;
  • prowadzenie prac Komisji do spraw Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Magdalena Wojtkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.05.2022
Data udostępnienia informacji: 05.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2022 11:40 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz