Samodzielny Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich


  • utrzymanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  • planowanie i zlecanie wykonania projektów remontów, modernizacji i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;
  • przygotowywanie dokumentacji i zlecanie zadań w zakresie utrzymania i remontów kapitalnych dróg oraz obiektów inżynierskich;
  • zawieranie umów na roboty drogowe; nadzorowanie i odbiory robót ujętych w planach remontów kapitalnych i utrzymania dróg;
  • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
  • opiniowanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg, poszerzenia i wzmocnienia;
  • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych;
  • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  • współpraca z komórka ZDiZ własciwa ds. ubezpieczen w zakresie spraw zwiazanych z ubezpieczeniem dróg.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Magdalena Wojtkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.05.2022
Data udostępnienia informacji: 05.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2022 11:39 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz