Samodzielny Referat Nadzoru Inwestorskiego

  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami własnymi ZDiZ, jak i realizowanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni oraz Gdyńskie Centrum Sportu,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZDiZ oraz ww. jednostkami w celu sprawnego i jednolitego prowadzenia spraw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.05.2022
Data udostępnienia informacji: 05.05.2022