Samodzielny Referat ds. Małej Architektury Miejskiej

  • budowa i utrzymanie placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych w zarządzie ZDiZ;
  • budowa i utrzymanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej, w tym tablic z nazwami ulic, placów i skwerów;
  • eksploatacja szaletów publicznych;
  • utrzymanie studni publicznych i poidełek;
  • utrzymanie i bieżąca konserwacja mola w Orłowie;
  • bieżące utrzymanie i remonty pomników;
  • bieżące utrzymanie i remonty masztów flagowych oraz flagowanie miasta;
  • udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne
Kierownik Referatu: Halina Golenia
tel.  58 761 20 76,  pokój 403

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Karmoliński
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2019 15:50 Korekta Maciej Karmoliński
10.09.2018 08:32 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 10:12 Aktualizacja treści Dariusz Witt