Samodzielny Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich


  • prowadzenie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na terenie gminy Gdynia, dla których zarządcą z mocy ustawy jest Prezydent Miasta, w tym sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  • prowadzenie wykazu dróg wewnętrznych na terenie stanowiącym własność i pozostających w zarządzie gminy Gdynia, w tym sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących tych dróg,
  • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podziałów nieruchomości – działek zajętych pod istniejący układ drogowy,
  • ustalanie przebiegów istniejących dróg publicznych,
  • uczestniczenie w naradach technicznych na etapie odbioru robót w zakresie inwestycji drogowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Magdalena Wojtkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.05.2022
Data udostępnienia informacji: 05.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2022 11:38 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.05.2022 11:34 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.05.2022 11:33 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.05.2022 11:26 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz