Dział Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg (LIZUD)

W skład Działu Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg (LIZUD) wchodzą następujące komórki:

  • Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD
  • Referat Techniczny LIZUD
z niżej podanym zakresem zadań:

Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD:

1)    planowanie procesu utrzymania czystości układu drogowego miasta, w tym utrzymania letniego i zimowego jezdni;
2)    przygotowywanie założeń zakresu i poziomów standaryzacji letniego i zimowego utrzymania dróg;
3)    przygotowywanie, zlecanie i nadzór nad utrzymaniem czystości jezdni dróg realizowanym przez firmy zewnętrzne (poza zakresem Referatu Technicznego LIZUD)
4)    planowanie budżetu na potrzeby LIZUD oraz kontraktowanie dostaw materiałów i usług, w tym zlecanie zakupów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
5)    monitoring procesu i analiza efektów pracy LIZUD pod względem skuteczności, osiągania w realizacji przyjętych założeń i standardów oraz pod kątem finansowym;
6)    raportowanie wskaźników efektywności procesu LIZUD oraz przygotowywanie wniosków optymalizujących.

Referat Techniczny LIZUD:

1)  realizacja procesu utrzymania letniego i zimowego jezdni głównego układu komunikacyjnego;
2)  prowadzenie w gotowości technicznej oraz wymaganym porządku baz LIZUD na terenie miasta wraz z zapewnieniem ciągłości dostaw materiałowych (w szczególności środków chemicznych) i innych środków technicznych;
3)  utrzymywanie parku maszynowego, w szczególności pojazdów i urządzeń LIZUD w wymaganym porządku, czystości i gotowości technicznej;
4)  współpraca z zewnętrznymi serwisami technicznymi zakontraktowanymi dla potrzeb właściwego utrzymania urządzeń LIZUD;
5)  prowadzenie dyspozytorni na potrzeby procesu LIZUD wraz z gotowością i sprawnością organizacyjno-techniczną systemu informatycznego i łączności;
6)  zarządzanie stałym zespołem kierowców i zespołem technicznym dedykowanym do procesu LIZUD;
7)  koordynacja współpracy z kierowcami – operatorami sprzętu LIZUD doraźnie uczestniczącymi w działaniach ZDiZ, w zakresie zapewnienia ich gotowości do obsługi procesu LIZUD według ustalonego harmonogramu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Maciej Karmoliński
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.04.2020
Data udostępnienia informacji: 08.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2023 09:18 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
12.08.2022 12:03 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
03.06.2020 15:45 Korekta Maciej Karmoliński
08.04.2020 12:57 Korekta Maciej Karmoliński
08.04.2020 12:57 Dodanie informacji Maciej Karmoliński