Dział Finansowo – Księgowy

Adres biura: ul. Białostocka 3, 81-310 Gdynia
 
Główny Księgowy - Tomasz Osik
pokój nr 107
tel. 58 764 40 20
Z-ca Gł. Księgowego -
pokój nr 107
tel. 58 764 40 20
 
Dział Finansowo-Księgowy składa się z trzech referatów:

 • Referatu Dochodów
 • Referatu Wydatków
 • Referatu Windykacji

Do zakresu działania Referatu Dochodów w szczególności należy:
 • prowadzenie projektów planów finansowych;
 • prowadzenie rachunkowości w ramach dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów planów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa kasowa płatnego parkowania (w tym sprzedaż abonamentów, kart elektronicznych, przyjmowanie opłat dodatkowych, itp.).sporządzanie i kontrola planów finansowych (według klasyfikacji budżetowej).
 
Do zakresu działania Referatu Wydatków w szczególności należy:
 • prowadzenie rachunkowości ZDiZ zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie projektów planów finansowych;
 • kontrola i analiza gospodarki finansowej ZDiZ;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa kasowa Zarządu Dróg i Zieleni (w tym przyjmowanie opłat za: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, itp.).
 
Do zakresu działania Referatu Windykacji należy:
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wykonywanie innych czynności windykacyjnych zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju pojazdów samochodowych na płatnych miejscach postojowych oraz innych należności na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni;
 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi w celu jednolitego załatwiania spraw, wniosków i zarzutów składanych w procesie windykacji, w szczególności z Samodzielnym Referatem Płatnego Parkowania w sprawie windykacji opłat dodatkowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Wyszyńska
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2020 13:23 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
30.09.2020 13:21 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.09.2020 10:25 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.09.2020 10:24 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.09.2020 10:23 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
24.03.2020 00:04 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
17.05.2017 09:29 Aktualizacja treści Dariusz Witt