Dział Finansowo – Księgowy

Adres biura: ul. Tadeusza Wendy 15

Główny Księgowy - Katarzyna Szafarz-Gabor
pokój nr 20-A
tel. 58 776 41 26
Z-ca Gł. Księgowego - Wiesława Drewczyńska
pokój nr 20-A
tel. 58 776 41 28
 
Dział Finansowo-Księgowy składa się z trzech referatów:

 • Referatu Dochodów
 • Referatu Wydatków
 • Referatu Windykacji
Do zakresu działania Referatu Dochodów należy:
 • prowadzenie projektów planów finansowych;
 • prowadzenie rachunkowości w ramach dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów planów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa kasowa płatnego parkowania (w tym sprzedaż abonamentów, kart elektronicznych, przyjmowanie opłat dodatkowych, itp.)
 • sporządzanie i kontrola planów finansowych (według klasyfikacji budżetowej).
Do zakresu działania Referatu Wydatków należy:
 • prowadzenie rachunkowości ZDiZ zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowanie projektów planów finansowych;
 • kontrola i analiza gospodarki finansowej ZDiZ;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków;
 • prowadzenie likwidatury;
 • obsługa kasowa Zarządu Dróg i Zieleni (w tym przyjmowanie opłat za: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, itp.).
Do zakresu działania Referatu Windykacji należy:
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wykonywanie innych czynności windykacyjnych zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju pojazdów samochodowych na płatnych miejscach postojowych oraz innych należności na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni;
 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi w celu jednolitego załatwiania spraw, wniosków i zarzutów składanych w procesie windykacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2023 08:59 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
01.07.2021 08:08 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 13:10 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
07.01.2021 19:46 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
30.12.2020 08:47 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
08.12.2020 08:37 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
30.09.2020 13:23 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
30.09.2020 13:21 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.09.2020 10:25 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.09.2020 10:24 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.09.2020 10:23 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
24.03.2020 00:04 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
17.05.2017 09:29 Aktualizacja treści Dariusz Witt