Dyrekcja i kadra kierownicza

WOJCIECH FOLEJEWSKI Dyrektor tel. 58 761 20 00, p. 409
IWONA SIEWERT Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych tel. 58 761 20 00, p. 408
ANDRZEJ RYŃSKI Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury  tel. 58 761 20 00, p. 406A
DZIAŁ DRÓG
Kierownik Działu Bogusław Moniuszko tel. 58 761 20 20 p. 317
Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich Tomasz Mrzygłocki tel. 58 761 20 60 p. 419
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Ewa Muszyńska tel. 58 761 20 22 p. 317
Kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Adam Lesiński tel. 661 106 413 p. 519 ul. 10 Lutego 33
Kierownik Referatu Opiniowania, Oznakowania i Rozwoju Komunikacji Rowerowej Jakub Furkal tel. 58 761 20 35 p.312
DZIAŁ INŻYNIERII TRANSPORTU
Kierownik Działu Jacek Oskarbski tel. 58 762 26 07 p. 308
Kierownik Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu Maciej Bodal tel. 58 761 20 34 p. 301
DZIAŁ LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG (LIZUD)
siedziba: ul. 10 Lutego 33 – Dom Rzemiosła
Kierownik Działu Krzysztof Padykuła tel. 58 761 20 00
Kierownik Referatu Planowania i Standaryzacji  Joanna Skomska tel. 58 761 20 00
Kierownik Referatu Technicznego Cezary Piotrowski tel. 58 761 20 00
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (siedziba: ul. T. Wendy 15)
Główny Księgowy Tomasz Osik tel. 58 776 41 28
Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik Referatu Wydatków Danuta Nowakiewicz tel. 58 776 41 26
Kierownik Referatu Dochodów Anna Jarecka Bonna tel. 58 764 40 36
Kierownik Referatu Windykacji Dagmara Marciniak tel. 58 776 41 41
POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Kierownik Działu Płatnego Parkowania Karol Kozak tel. 58 764 40 00 ( ul. T.Wendy 15)
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Maciej Karmoliński tel. 58 761 20 00 p. 404
Kierownik Sam. Referatu ds. Małej Architektury Miejskiej Halina Golenia tel. 58 761 20 76 p. 403
Kierownik Sam. Referatu ds. Wód Opadowych Małgorzata Formela tel. 58 761 20 89 p. 403
Kierownik Sam. Referatu Zamówień Publicznych Marek Kamiński tel. 58 761 20 85 p. 418
Kierownik Sam. Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta Karolina Knapik tel. 58 761 20 70 p. 424
Kierownik Sam. Referatu Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego Katarzyna Kreft tel. 58 776 41 00 (ul. T.Wendy 15)
Główny Specjalista ds. Kadr Elektra Rosopoulos tel. 58 761 20 16 p. 411
Główny Specjalista ds. Kontaktu z Mediami Hanna Wyszyńska tel.58 761 20 30 p. 406

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Wyszyńska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017
Data udostępnienia informacji: 27.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2021 13:37 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
01.07.2021 08:08 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
06.04.2021 08:52 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 15:42 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 15:41 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 14:16 Korekta Michał Kowalski
02.02.2021 14:15 Korekta Michał Kowalski
02.02.2021 14:13 Korekta Michał Kowalski
02.02.2021 14:07 Korekta Michał Kowalski
02.02.2021 13:54 Korekta Michał Kowalski
02.02.2021 13:52 Korekta Michał Kowalski
02.02.2021 13:09 Korekta Michał Kowalski
02.02.2021 12:44 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 12:35 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
02.02.2021 12:34 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
07.01.2021 19:42 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
30.12.2020 08:54 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
08.12.2020 08:39 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
06.11.2020 09:54 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
12.10.2020 15:11 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
12.10.2020 15:10 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
01.10.2020 08:43 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
30.09.2020 13:24 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
16.09.2020 11:41 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
07.09.2020 10:35 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
21.07.2020 09:53 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
10.07.2020 08:37 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
08.04.2020 12:07 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
01.04.2020 12:06 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
18.03.2020 18:04 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
18.03.2020 18:01 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
18.03.2020 17:57 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
18.03.2020 17:51 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
26.02.2020 16:13 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
08.10.2019 09:37 Korekta Maciej Karmoliński
08.10.2019 09:14 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
23.03.2018 12:51 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.04.2017 16:35 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.04.2017 16:31 Aktualizacja treści Dariusz Witt