Rejestry, ewidencje, archiwa

  Rejestry: Rejestr alfabetyczny uczniów,
               Rejestr pieczęci
               Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej,
               Rejestr skierowań uczniów na badania i opinii wychodzących,
               Księga główna poradni
               Dziennik zajęć pracowników pedagogicznych,
               Rejestr zarządzeń dyrektora poradni
               Rejestr terminów badań profilaktycznych,
               Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
               Rejestr wypadków przy pracy
               Rejestr legitymacji  ubezpieczeniowych
 
 
 
 
 
Ewidencja: akt osobowych pracowników poradni,
                   Ewidencja czasu  pracy
 
 
 
 
 
Archiwum: Księgi główne poradni
                   Rejestry alfabetyczne badanych dzieci
                   Dzienniki pracy pracowników poradni
                   Teczki indywidualne badanych dzieci
                   Teczki organizacji pracy poradni i sprawozdania z pracy
                   Protokoły Zespołów Orzekających
                   Sprawy kadrowe (teczki akt osobowych byłych pracowników)
                   Sprawy księgowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lucyna Lewandowska
Wprowadził informację: Anna Ślusewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Ślusewska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2013
Data udostępnienia informacji: 16.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2013 14:04 Aktualizacja treści Anna Ślusewska
16.05.2013 13:52 Aktualizacja treści Anna Ślusewska