wykaz rejestrów PPP2


 • Ewidencja kart indywidualnych przyjętych dzieci i młodzieży
 • Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni
 • Rejestr wydanych opinii
 • Rejetr wniosków o wydanie orzeczenia Zespołu Orzekającego
 • Rejestr zawiadomień o piosiedzeniu Zespołu Orzekającego 
 • Rejestr zarządzeń Zespołu Orzekającego
 • Rejestr Protokołów Zespołu Orzekającego
 • Rejestr wydanych orzeczeń
 • Rejestr orzeczeń uchylających
 • Rejestr orzeczeń odmownych 
 • Protokolarz Rady Pedagogicznej
 • Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • Rejestr zawiadomień o postępowaniu kwalifikacyjnym
 • Rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej 
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora Poradni
 • Rejestr upoważnień Dyrektora
 • Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
 • Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Ewidencja i akta osobowe pracowników
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja delegacji służbowych pracowników poradni
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych pracowników pedagogicznych
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych pracowników administracji i obsługi
 • Dziennik zajęć stałych pracowników pedagogicznych poradni
 • Rejestr praktyk studenckich
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzanna Mróz
Wprowadził informację: Mirosława Fiałek
Ostatnio zmodyfikował: Anetta Zielińska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2013
Data udostępnienia informacji: 16.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2013 14:13 Dodanie informacji Anetta Zielińska
30.01.2013 10:35 Aktualizacja treści Anetta Zielińska