Rejestry, ewidencje, archiwa

Nazwa rejestru: Dane osób, którym wymierzono opłaty dodatkowe
Zgłoszono do: Generalny Inspektor Danych Osobowych
Nr zgłoszenia: 031530/1999
Nr księgi: 051495
Cel przetwarzania danych: Dane ze zbioru służą: celom archiwalnym, prowadzeniu czynności windykacyjnych związanych z zapłatą nałożonych opłat dodatkowych za przyjazd środkami komunikacji miejskiej, w tym prowadzeniu spraw sądowych i egzekucji komorniczej.
Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: Sądy powszechne, komornicy sądowi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 31.03.2010
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010