Regulamin Placówki

REGULAMIN PLACÓWKI

 

1.      Prawo do korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom PTSM. Z noclegów w schronisku, gdy są wolne miejsca, mogą korzystać turyści indywidualni pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

2.      Grupy liczące od 5 osób składają z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem zamówienie, podając:

Ø  ilość uczestników

Ø   nazwę organizatora

Ø  Czas pobytu

Ø  Dzień i godzinę przybycia

            Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji kierownik grupy przesyła zadatek w wysokości 25% całkowitego kosztu pobytu na konto schroniska w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zadatku.

            Zwrot zadatku następuje po anulowaniu zamówienia najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem przybycia oraz potrąceniu kosztów organizacyjnych.

Zwrot zadatku po anulowaniu zamówienia w terminie krótszym niż 2 tygodnie od planowanego przybycia może nastąpić tylko z ważnych i udokumentowanych przyczyn na podstawie pisemnej prośby skierowanej do dyrektora schroniska. W przypadku nie nadesłania zadatku w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, dyrektor schroniska może anulować zamówienie.

            Grupy, które mają zamiar zapłacić za pobyt przelewem zgłaszają ten fakt recepcji.

Dokonują wówczas zapłaty na podstawie faktury proforma wystawioną na recepcjonistę najpóźniej dzień przed przybyciem. Należy dokonać wpłaty za fakturę w terminie umożliwiającym odnotowanie tego faktu na koncie bankowym schroniska, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed przyjazdem grupy do placówki. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane wg kolejności zgłoszeń, pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.

3.      Przyjmowanie osób do schroniska  obywa się w godzinach od 17:00  do 23:00. Doba w schronisku trwa od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

4.      Wszystkich turystów przebywających w schronisku obowiązują przepisy meldunkowe.

5.      Opłaty za noclegi pobierane są w dniu przybycia, wg aktualnego cennika znajdującego się w recepcji schroniska. Powrót do schroniska po godzinie 23:00 należy uzgodnić z pełniącym nocną zmianę recepcjonistą.

6.      Klucz od pokoju należy każdorazowo pozostawiać w recepcji przy opuszczaniu schroniska.

7.      Z noclegu w schronisku można korzystać nie dłużej niż trzy kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

8.      Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny przebywać na terenie schroniska.

9.      Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z podopiecznymi, uczestnikami wycieczki, w przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do schroniska.

10.  Osoby, które korzystają z noclegu nie mogą zrezygnować z pościeli. Przy dłuższych pobytach pościel wymienia się po 7 dniach bezpłatnie.

Turyści kończący pobyt są zobowiązani zdjąć pościel i zdać pokój recepcjoniście do godziny 1000.

11.  Nocujący powinni przygotować łóżka do snu do godziny 21:00.

12.  Od godziny 22:00 do godziny 6:00  obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści przychodzący później lub wychodzący wcześnie rano nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odstępstwa od godzin ciszy nocnej są możliwe tylko za zgodą dyrektora schroniska.

13.  Wizyty można przyjmować tylko do godziny 22:00 w świetlicy schroniska.

14.  Przygotowanie posiłków może odbywać się tylko w kuchni, po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać po sobie.

15.  Używanie czajników, grzałek i innych urządzeń elektrycznych oraz otwartego ognia w pokojach jest zabronione, jak również przemieszczanie i przesuwanie sprzętu w sypialniach.

16.  Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać w recepcji, a dyrektor ustala wysokość odszkodowania.

17.  W schronisku obowiązuje schludny, czysty ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu, palenie tytoniu oraz używanie innych środków odurzających i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

18.  Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe

i pieniądze oddane do depozytu w recepcji. Za przedmioty pozostawione w pokojach oraz samochody zaparkowane na parkingu schronisko nie ponosi odpowiedzialności.

19.  W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się turystów, dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, zawiadamia o fakcie właściwą jednostkę /organizatora/.

20.  Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki skarg i wniosków+ schroniska znajdującej się w recepcji.

21.  We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak:

Ø  Zapewnienie porządku

Ø  Ochrona mienia

Ø  Przestrzeganie zasad kultury

Korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora.

 

    

          

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Złoch
Wprowadził informację: Eliza Dombrowska
Ostatnio zmodyfikował: Eliza Dombrowska
Data wytworzenia informacji: 19.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2017 14:23 Aktualizacja treści Eliza Dombrowska
19.05.2016 11:42 Dodanie informacji Eliza Dombrowska