REJESTRY,EWIDENCJE,ARCHIWA

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W GDYNI

 

 

 


 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora MDK

 • Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek

 • Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej

 • Rejestr zwolnień lekarskich

 • Rejestr wynajmu pomieszczeń placówki

 • Rejestr umów-zleceń

 • Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych

 • Rejestr zamówień publicznych

 • Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

 • Rejestr znaczków

 • Rejestr biletów ZKM

 • Rejestr delegacji

 • Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencja i akta osobowe pracowników

 • Ewidencja wydanych legitymacji nauczycielskich

 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 • Ewidencja dowodów księgowych

 • Księga Rady Pedagogicznej

 • Księga ewidencji dzieci i młodzieży

 • Księga zastępstw

 • Księgi inwentarzowe

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

 

 

W archiwum Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni znajduje się dokumentacja zarchiwizowana zgodnie z obowiązującym czasokresem przechowywania i kategorią akt. Ostatnio archiwizowano dokumentacje w sierpniu 2003 r.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eugeniusz Korek
Wprowadził informację: Mirosława Okroj
Data udostępnienia informacji: 03.03.2009