Statut

Statut Gdyńskiego Centrum Kultury

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.1.  Gdyńskie Centrum Kultury, zwane dalej „Centrum”, działa w szczególności na podstawie:
1)      Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2)      niniejszego statutu.
2. Centrum może używać skróconej nazwy „GCK”
§ 2. Centrum jest samorządową instytucją kultury wpisaną z dniem 3 stycznia 1994 roku do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem III i posiada osobowość prawną.
§ 3.1. Organizatorem Centrum jest Gmina Miasta Gdyni zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Centrum.
3. Nadzór nad Centrum w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Prezydent Miasta Gdyni, zwany dalej „Prezydentem”.
§ 4.
1. Siedzibą Centrum jest Gmina Miasta Gdyni.
2. Siedziba główna Centrum znajduje się pod adresem: ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia.
3. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 
Z pełną treścią można się zapoznać w załączniku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Wojciechowski
Wprowadził informację: Agnieszka Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Żukowska
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2020 12:56 Aktualizacja treści Anna Żukowska
18.06.2018 12:54 Korekta Agnieszka Grabowska