Dostępność

Dane koordynatora ds. dostępności

Marta Otrębska
Specjalistka ds. Edukacji i Koordynatorka ds. Dostępności
e-mail: m.otrebska@muzeumemigracji.pl 
telefon: +48 58 670 41 56 
SMS: +48 539 998 937

Połącz się w polskim języku migowym:

https://tlumacz.migam.org/muzeum_emigracji_w_gdyni

Informacje na temat Muzeum Emigracji w Gdyni

Opis Muzeum:
·         w tekście łatwym do czytania i rozumienia,
·         w polskim języku migowym,
·         w tekście czytelnym dla osób korzystających z programów do głosowego odczytu ekranu.

Informacje o dostępności Muzeum Emigracji w Gdyni:

Budynek Muzeum jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu przed Muzeum znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do i z Muzeum Emigracji w Gdyni kursują autobusy linii 119, 133, 700. Kursy są realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Szczegółowe informacje o dostępności Muzeum znajdziesz na stronie:
https://polska1.pl/wizyta/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Złóż wniosek o zapewnienie dostępności lub wyślij informację o braku dostępności

Informacja o braku dostępności
Możesz nas poinformować o braku dostępności. Aby to zrobić, skorzystaj ze wzoru dokumentu z informacją o braku dostępności albo skontaktuj się bezpośrednio z Koordynatorką do spraw dostępności, Martą Otrębską (m.otrebska@muzeumemigracji.pl).

Wzór informacji o braku dostępności (docx)
Wzór informacji o braku dostępności (pdf)

Wniosek o zapewnienie dostępności
Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty, ale nie możesz ze względu na występujące bariery, możesz wysłać do nas wniosek o zapewnienie dostępności.

Taki wniosek może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek możesz:
  • przesłać pocztą na adres:
Muzeum Emigracji
ul. Polska 1,
81-339 Gdynia

  • przesłać mailem na adres: biuro@muzeumemigracji.pl,
  • złożyć w Biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 15:30.
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej (docx)
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej (pdf)
Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (docx)
Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (pdf)

Terminy

Postaramy się zapewnić dostępność jak najszybciej. Powinniśmy to zrobić w ciągu:

  • 7 dni – dla dostępności cyfrowej,
  • 14 dni – dla dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Jeżeli nie będzie to możliwe, wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie późniejszy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić Ci żądanej dostępności, powiadomimy Cię o tym i postaramy się zapewnić dostęp w inny sposób.

Złożenie skargi
W przypadku braku zapewnienia dostępności masz prawo do złożenia skargi.

Jeżeli wnioskujesz o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej
Możesz złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia:
  • w którym upłynął podstawowy termin zapewnienia dostępności – 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • w którym upłynął wydłużony termin zapewnienia dostępności – 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  • otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.
Jeżeli wnioskujesz o zapewnienie dostępności cyfrowej
Jeżeli z jakichś względów odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony, wskazanej w żądaniu, możesz złożyć skargę do Muzeum.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- z dnia 25.03.2021r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karolina Grabowicz-Matyjas
Wprowadził informację: Anna Chudzikiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Chudzikiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2021
Data udostępnienia informacji: 29.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2022 11:19 Dodanie informacji Anna Chudzikiewicz