Rejestry, ewidencje, archiwa

DYREKTOR

Ewidencje:
- księga protokołów Rady Pedagogicznej

WICEDYREKTOR

Ewidencje:
- księga zastępstw

Archiwa:
- dzienniki szkolne
- Olimpiady i konkursy - materiały i dyplomy

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Rejestry:
- rejestr umów z firmami 

- rejestr umów o wynajem
- książka kontroli Sanepid 
- rejestr nagród pracowników
- książka kontroli zewnętrznych

Ewidencje:

- teczka akt osobowych
- ewidencja urlopów pracowników
- ewidencja zwolnień lekarskich
- ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi i harmonogramy
- ewidencja odzieży roboczej
- ewidencja certyfikatów dot. zakupów

Archiwa:
- umowy najmu
- dokumentacja osobowa byłych pracowników
- zamówienia publiczne - remonty

INSPEKTOR BHP

Rejestry:

- rejestr wypadków uczniów 
- rejestr wypadków przy pracy 
- rejestr szkoleń bhp

KADRY

Rejestry:

- rejestr pracowników przyjętych

- rejestr pracowników zwolnionych

- rejestr nagród i odznaczeń


Ewidencje:

- ewidencja osobowa pracowników

- ewidencja legitymacji pracowniczych

- ewidencja wydanych aktów na stopień nauczyciela kontraktowego

 


SEKRETARIAT

Rejestry:
- rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
- księgi arkuszy ocen
- księgi protokołów egzaminu dojrzałości
- rejestr wydanych świadectw ukończenia LO
- rejestr wydanych świadectw dojrzałości
- rejestr wydanych duplikatów świadectw
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych
- rejestr wydanych zaświadczeń szkolnych


Ewidencje:
- ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
- ewidencja druków ścisłego zarachowania 

- kięga uczniów
- księga kontroli
- ewidencja znaczków pocztowych

Archiwa:
- arkusze ocen
- protokoły klasyfikacji uczniów


KSIĘGOWOŚĆ

Rejestry:

- rejestr list płac

Ewidencje:
- księgi inwentarzowe
- ewidencja dowodów księgowych
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja kart wynagrodzeń
- ewidencja odprowadzonych składek ZUS pracowników
- ewidencja Rp-7 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
- ewidencja deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-4
- ewidencja zwolnień lekarskich

Archiwa:
- dokumentacja księgowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska
Wprowadził informację: Małgorzata Partycka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Partycka
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2011 12:15 Aktualizacja treści Małgorzata Partycka
22.02.2011 11:15 Dodanie informacji Małgorzata Partycka