Rejestry, ewidencja, archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE  W Zespole Szkół Ogólnokształcących  NR 5 W GDYNI
-         rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły
-         rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
-         rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
-         rejestr zamówień publicznych
-         rejestr legitymacji nauczycielskich
-         rejestr zwolnień lekarskich
-         rejestr wypadków uczniów
-         księga arkuszy ocen
-         księga ewidencji dzieci i młodzieży
-         księga uczniów
-         księga protokołów Rady Pedagogicznej
-         księga zastępstw
-         ewidencja akt osobowych pracowników
-         ewidencja druków ścisłego zarachowania
-         ewidencja dowodów księgowych
-         księgi inwentarzowe  

 
ARCHIWA W Zespole Szkół Ogólnokształcących NR 5 W GDYNI      
           
W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni prowadzona jest składnica akt, w której znajdują się materiały archiwalne kat. A oraz  kat. B przechowywane zgodnie ze szkolną Instrukcją Kancelaryjną   z dnia 15.06.2011 r., opracowaną  na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 23.05.2012
Data udostępnienia informacji: 24.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2012 13:59 Aktualizacja treści Marek Telecki
22.05.2012 13:57 Aktualizacja treści Marek Telecki