Rejestry, ewidencja, archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE
  w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni
-         rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły
-         rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
-         rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
-         rejestr zamówień publicznych
-         rejestr legitymacji nauczycielskich
-         rejestr zwolnień lekarskich
-         rejestr wypadków uczniów
-         księga arkuszy ocen
-         księga ewidencji dzieci i młodzieży
-         księga uczniów
-         księga protokołów Rady Pedagogicznej
-         księga zastępstw
-         ewidencja akt osobowych pracowników
-         ewidencja druków ścisłego zarachowania
-         ewidencja dowodów księgowych
-         księgi inwentarzowe  

 
ARCHIWA
w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni  
   
           
W XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w  Gdyni prowadzona jest składnica akt, w której znajdują się materiały archiwalne kat. A oraz  kat. B przechowywane zgodnie ze szkolną Instrukcją Kancelaryjną   z dnia 15.06.2011 r., opracowaną  na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Beata Stelmaszuk
Data wytworzenia informacji: 23.05.2012
Data udostępnienia informacji: 24.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2020 10:25 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
22.05.2012 13:59 Aktualizacja treści Marek Telecki
22.05.2012 13:57 Aktualizacja treści Marek Telecki