Regulaminy w Przedszkolu nr 25

Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Regulamin wynagrodzenia pracowników Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Regulamin Pracy Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Regulamin Funduszu świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Regulamin dokonywania Oceny Pracy Nauczyciela w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Regulamin wycieczek w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Regulamin Kontroli Zarządczej w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Regulaminy dostępne w sekretariacie Przedszkola nr 25 w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aneta Pasieka
Wprowadził informację: Grażyna _Kocińska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020
Data udostępnienia informacji: 16.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2020 17:01 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
16.03.2018 09:16 Korekta Michał Kowalski