Procedury w Przedszkolu nr 25

Procedura postępowania w sytuacji wypadku, któremu uległo dziecko w przedszkolu.
Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.
Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Procedura postępowania w stosunku do dzieci przewlekle chorych uczęszczających do Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Procedura postępowania w sytuacjach nieterminowego dokonywania opłat za przedszkole obowiązująca w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Procedura dotycząca realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
Procedura prowadzenia dokumentacji.
Instrukcja inwentaryzacyjna Przedszkola nr 25 w Gdyni.
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia u dzieci objawów choroby zakaźnej lub pasożytniczej w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Procedura organizacji spacerów i wycieczek w najbliższej okolicy w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Procedura wdrażania i monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.
Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu 25 w Gdyni (uaktualniana wg nowych wytycznych GIS,MEN, MZ
Procedury dostępne w sekretariacie Przedszkola nr 25 w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aneta Pasieka
Wprowadził informację: Grażyna _Kocińska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2020 16:58 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
16.03.2018 09:21 Korekta Michał Kowalski
15.03.2018 12:11 Korekta Grażyna Kocińska