Obowiązujące regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Przedszkolu  Nr 25
(treść regulaminów dostępna w siedzibie placówki):
Gdynia 81-377 ul. A. Necla 14

logo

Regulamin pracy;
Regulamin Rady Pedagogicznej;
Regulamin działalności Komitetu Rodzicielskiego;
Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej;
Regulamin Nagrody Dyrektora;
Zasady i kryteria oceny nauczyciela;
Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami
Regulamin gospodarowania ZFŚS
Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli
Regulamin wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Instrukcja obiegu dokumentów księgowych
Instrukcja kontroli wewnętrznej
Instrukcja kancelaryjna
Instrukcja BHP i ppoż.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Pega
Wprowadził informację: Agnieszka Styczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Styczyńska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2010
Data udostępnienia informacji: 09.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2013 10:07 Aktualizacja treści Agnieszka Styczyńska
08.11.2012 10:20 Aktualizacja treści Agnieszka Styczyńska