REGULAMINY PRZEDSZKOLA

REGULAMINY PRZEDSZKOLA

Regulaminy obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym Nr 29
(treść regulaminów dostępna w siedzibie placówki):

• Regulamin pracy;
• Regulamin Rady Pedagogicznej;
• Regulamin działalności Rady Rodziców;
• Regulamin Nagrody Dyrektora;
• Zasady i kryteria oceny nauczyciela;
• Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami;
• Regulamin gospodarowania ZFŚS;
• Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli;
• Regulamin wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
• Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ;
• Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
• Regulamin spacerów i wycieczek.
• Instrukcja obiegu dokumentów księgowych;
• Instrukcja kontroli wewnętrznej;
• Instrukcja kancelaryjna;
• Instrukcja BHP i ppoż;
• Instrukcja kasowa;
• Instrukcja inwentaryzacyjna;


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Długońska
Wprowadził informację: Izabela Naklicka-Górzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Naklicka-Górzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.05.2010
Data udostępnienia informacji: 19.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2010 09:35 Dodanie informacji Izabela Naklicka-Górzyńska